Để thể hiện sự di chuyển của các cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm, người ta dùng phương pháp

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook