Để thu được 22,9 gam axit picric cần m gam phenol. Giá trị của m là ? Biết hiệu suất phản ứng đạt 94%.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook