Để thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì việc kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh là điều

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook