Để tiến hành cố định đạm (chuyển N2 thành NH3) thì phải có bao nhiêu điêu kiện sau đây?

(1) enzim nitrôgenaza.

(2) chất khử NADH.

(3) môi trường kị khí.

(4) năng lượng ATP.

(5) cộng sinh với sinh vật khác.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook