Để tính độ dài" /> Để tính độ dài" />

Để tính độ dài của đường gấp khúc ABC, phép tính nào dưới đây đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook