Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và hơi nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Công thức phân tử của 2 anken đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook