Địa hình do nước chảy trên bề mặt tạo thành các rãnh nông, khe rãnh xói mòn, các thung lũng, sông suối được gọi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook