Dịch mạch rây được vận chuyển từ lá xuống rễ là nhờ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook