Điểm cực viễn ( Cv) của mắt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook