Điểm giống nhau giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" với "Việt Nam hoá chiến tranh" là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook