Điểm khác biệt cơ bản giữa nhiệm vụ của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với các cuộc cách mạng tư sản trước đó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook