Điểm khác biệt trong hoạt động ngoại giao của ta giai đoạn 1969 - 1973 so với giai đoạn 1965 - 1968 là gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook