Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook