Diễn biến của NST ở kì giữa trong giảm phân lần 1 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook