Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Nhận xét nào sau đâylà đúng?

Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook