Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook