Diện tích hình phẳng được gạch chéo như hình vẽ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook