Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook