Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook