Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lăng trụ lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook