Nhận định nào sau" /> Nhận định nào sau" />

Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm theo mô hình sau

Nhận định nào sau đây là sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook