Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của phân tử ARN là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook