Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook