Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook