ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook