Điều nào sau đây là đúng khi cung lớn hơn cầu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook