Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook