Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook