Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook