Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook