Độ biến thiên nội năng trong quá trình đẳng nhiệt có giá trị là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook