Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí phụ thuộc vào

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook