Độ dài của đườ" /> Độ dài của đườ" />

Độ dài của đường gấp khúc ABCD là \(55cm\), độ dài của các đoạn thẳng BC và DC lần lượt là \(15cm\) và \(27cm\)

Độ dài của đoạn thẳng AB là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook