Độ dài đường trung bình của hình thang là $16cm$; hai đáy tỉ lệ với $3$ và $5$ thì độ dài hai đáy là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook