Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc \(\alpha \) là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook