Đồ thị a - t của chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook