Đồ thị biểu diễn độ lớn của lực tương tác Culông giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không quan hệ với bình phương khoảng cách giữa chúng là đường

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook