Đồ thị hàm số \[y=\frac{2x-3}{x-1}\] có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook