Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook