Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook