Đọc các số La mã sau: \(XIX;VI;XV;LXXII\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook