<" /> <" />

Đọc một phần của bức thư sau và cho biết nó thuộc phần nào của bức thư?

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Hoa thân mến,

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook