Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook