Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook