Đơn thức đồng dạng với đơn thức \(2{x^3}{y^4}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook