Đơn vị của từ thông Ф là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook