Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook