Động cơ nhiệt lí tưởng mỗi chu trình truyền \(85\% \) nhiệt lượng nhận được cho nguồn lạnh. Biết nhiệt độ của nguồn lạnh là \({29^0}C\). Nhiệt độ của nguồn nóng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook