Dòng điện có cường độ i = \[2\sqrt{2}\]\[cos(100\pi t)\left( A \right)\] chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở 30\[\Omega \] , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 10 phút là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook