Dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có biểu thức \[i=4\cos \left( 2000t+\frac{\pi }{2} \right)(mA)\]. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook