Đông Nam Bộ đang dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, để phát huy vai trò đầu tàu và mang lại hiệu quả kinh tế cao, vấn đề cần ưu tiên trong phát triển công nghiệp của vùng hiện nay là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook